سۆرانی - کرمانجی   ⇩
 • 📖   سۆرانی - ئینگلیزی
 • 📖   ئینگلیزی - سۆرانی
 • 📖   سۆرانی - سۆرانی
 • 📖   کرمانجی - ئینگلیزی
 • 📖   کرمانجی - سۆرانی
 • 📖   کرمانجی - کرمانجی
 • 📖   ئینگلیزی - کرمانجی
 • 📖   سۆرانی - کرمانجی
 • 📖   فارسی - سۆرانی
 • 📖   فارسی - کرمانجی
 • 📖   سۆرانی - فارسی
 • 📖   کرمانجی - فارسی
 • 📖   عەڕەبی - سۆرانی
 • 📖   عەڕەبی - کرمانجی
 • 📖   سۆرانی - عەڕەبی
 • 📖   کرمانجی - عەڕەبی
 • 📖   سویدی - سۆرانی
 • 📖   سۆرانی - سویدی

وڵام

[-]

بەرسڤ

[-]

دەما کوو پرسیارا ت دکن و بەرسڤ دخوازن دبێژن: وڵامی پرسیارەکەم دەوە.

0
0
0
ئەفشین
September 1, 2016, 11:42 pm

کەروێشک

[ناو]

کەرگۆ

[-]

نێڤا کەروێشک ژ دوو وشە (کەر+وێشک) دێتە چێ کرن. وێشک ژ هەندێ وشەیی دینێ واتایێ گۆ ددات. یانی ئاژەلێن کوو گۆیا وی وسا کەرە.

0
0
0
ئەفشین
June 23, 2016, 10:21 am